Go back to old page version www.clarin-pl.eu

News
Blog
Contact
Language

News

Konkurs na analizę danych parlamentarnych

Szczegółowe zasady i informacje dotyczące piątego w tym roku konkursu CLARIN-PL

28 września - 30 listopada 2023

Konkurs CLARIN-PL dla doktorantów i młodych naukowców na najlepszą pracę badawczą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs skierowany jest zarówno do doktorantów jak i do naukowców, którzy obronili doktorat nie dawniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku.

18 września- 15 października 2023

Konferencja z okazji 10-lecia CLARIN-PL

Zapraszamy na wydarzenie “Dziesięć lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce”, które odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 25-27 września 2023 roku. Nie przewidujemy trybu hybrydowego.

25-27 Września 2023

CLARIN Annual Conference 2023

Konferencja CLARIN Annual jest głównym corocznym wydarzeniem zarówno dla tych, którzy pracują nad budowaniem i funkcjonowaniem infrastruktury CLARIN w całej Europie jak i dla przedstawicieli środowisk nauk humanistycznych i społecznych

16 Październik 2023 - 18 Październik 2023