Go back to old page version www.clarin-pl.eu

Licencje
News
Blog
Contact
Language

Finansowanie

Projekt CLARIN uruchomiony został dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej, a obecnie jest w całości finansowany przez kraje członkowskie konsorcjum. W przypadku Polski organem administracyjnym finansującym działalność Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CLARIN-PL

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, nr POIR.04.02.00-00C002/19, „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna”. Finansowanie ma na celu dostarczenie polskim środowiskom naukowym i biznesowym narzędzi, zasobów i usług przetwarzania języka naturalnego na światowym, konkurencyjnym poziomie.

W ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki finansowane są działania CLARIN-PL dla niekomercyjnych, badawczych potrzeb.