Go back to old page version www.clarin-pl.eu

Our mission

The CLARIN network services are available under open licenses to all researchers and students. The services are particularly geared towards researchers in the humanities and social sciences although they can be applied to any area of research. Our main specialization is Polish, but we are also open to international or multilingual projects. CLARIN provides researchers with universal tools for natural language analysis and an open-access archive of linguistic resources and source materials.

In addition, as part of CLARIN-PL-Biz, we cooperate with companies and other organizations that want to use language technologies on a commercial basis.

Our values

Innovation

we work every day to ensure that our products not only comply with current standards, but also set new quality. We are not afraid of experiments, as long as they can lead us to valuable results.

Professionalism

cooperation with us is based on clearly defined rules. Our team consists of people from academic and business backgrounds who are able to meet the requirements of different types of projects.

Equality of opportunity

regardless of budget, degree or size of the research team, everyone is treated equally by us and can count on appropriate support. Our support for the scientific community is completely free of charge, and cooperation with business is on a commercial basis.

Development

creating language technologies from scratch requires high financial and time investment. CLARIN-PL allows you to rely on already ready-made solutions and jointly develop the infrastructure, improving the long-term competitiveness of Polish companies in the local and global market.

Human relations

the foundation of CLARIN-PL is people. You can count with us on the exchange of experience and knowledge and long-term cooperation based on partnership.

They talk about us

quote-mark Współpracujemy z zespołem CLARIN od 2021 roku w ramach projektu naukowego Narodowego Centrum Nauki OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego.” Narzędzia CLARIN-PL umożliwiają nam zbieranie korpusu danych w pakiecie pracy poświęconym medialnemu obrazowi pandemii w sferze pracy. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca to doskonały przykład badań interdyscyplinarnych, o bardzo dużym potencjale poznawczym.

dr hab. Adam Mrozowicki

Przewodniczący Rad Dyscypliny, Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

quote-mark Miałam przyjemność pracować z zespołem CLARIN-PL w projekcie „(IT)mobility. Niemobilność mobilnych, mobilność niemobilnych – migranci w czasach pandemii i nowe technologie teleinformatyczne” w latach 2019-2022. Zespół CLARIN-PL wspierał nas w ilościowym komponencie projektu, w którym realizowana była analiza dyskursu w mediach społecznościowych na przykładzie Twittera. Dzięki zespołowi CLARIN-PL mogliśmy w naszych analizach wykorzystać narzędzie MultiEmo, służące do analizy sentymentu.

dr Olga Czeranowska

Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych

SWPS

quote-mark Z CLARIN-PL współpracuję przy różnych projektach niemal od początku istnienia konsorcjum. W IBL PAN mieliśmy przyjemność zorganizować pierwsze polskie warsztaty dla użytkowników CLARIN-PL poświęcone badaniom literackim. Wspólnie zbudowaliśmy Literacki Eksplorator Maszynowy, który wspomaga komputerowe badania literaturoznawcze na tekstach polskich.

dr Maciej Maryl

Kierownik

Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN

quote-mark W projekcie ERC Consolidator Abortion Figurations, który właśnie rozpoczynam na UW będziemy we współpracy z CLARIN badać, jak język praw człowieka używany jest w debatach na temat prawa aborcyjnego w sześciu krajach na trzech kontynentach. Narzędzia CLARIN nie tylko pozwalają pracować z dużymi zbiorami danych w języku polskim, ale otwierają także możliwości badań porównawczych łączących precyzję metodologiczną z bardzo szybkim tempem pracy. W każdym zastosowaniu badawczym narzędzia CLARIN pozwalają elastycznie reagować na nowe pytania i nie dające się przewidzieć z góry problemy praktyczne.

Prof. Marta Bucholc

Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Get to know the scientists and industry experts who have decided to work with us:

media-image

NETGURU about automatic detection of abusive clauses in legal contracts

media-image

dr inż. Dominika Hadro about analyzing the sentiment of financial texts

media-image

dr Beata Duda and dr Ewa Ficek on the survey of Poles' opinions on Covid-19

media-image

dr hab. Agnieszka Hess about conducting sociological research on the example of the analysis of civil dialogue in parliamentary discourse...

Structure

CLARIN-PL and CLARIN ERIC

CLARIN-PL includes six Polish scientific units, where electronic language resources and tools for working with large collections of texts are being developed. These are:

Wrocław University of ScienceTechnology – the project leader
Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences
University of Łódź
University of Wrocław
Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences
Polish-Japanese Academy of Information Technology

CLARIN’s governing body at European level is a consortium of countries called CLARIN ERIC, made up of national governments and intergovernmental organizations. The main objective of CLARIN ERIC is to build, coordinate and manage the CLARIN infrastructure.

Besides Poland, the following countries cooperate (as members or observers) within CLARIN ERIC:

Austria-flag
Austria CLARIN-AT
Belgium -flag
Belgium CLARIN BE
Bulgaria -flag
Bulgaria CLaDA-BG
Croatia -flag
Croatia HR-CLARIN
Czech Republic-flag
Czech Republic CLARIAH-CZ
Denmark -flag
Denmark CLARIN-DK
Finland-flag
Finland FIN-CLARIN
Netherlands-flag
Netherlands CLARIN-NL
Lithuania -flag
Lithuania CLARIN-LT
Germany-flag
Germany CLARIN-D
Norway-flag
Norway CLARINO
South Africa – as an observer-flag
South Africa – as an observer SADiLaR
Slovenia-flag
Slovenia CLARIN-SI
U.S. – as a third party-flag
U.S. – as a third party TalkBank
Hungary -flag
Hungary HunCLARIN
United Kingdom - as an observer-flag
United Kingdom - as an observer CLARIN-UK

CLARIN members make their own decisions about their contribution to infrastructure development. However, they are obliged to implement the adopted standards that guarantee:

Interoperability

of tools and resources available under CLARIN infrastructure

Accessibility

resulting from the public availability of services

Sustainability

CLARIN is an infrastructure, not a limited time project.

CLARIN Centres – knowledge nodes

The basic units that make up the CLARIN structure are centres that provide a clearly defined scope of services:

 • Type B Centre – this type of institution is a basic infrastructure node maintaining language processing services, computing equipment and data repositories integrated with the European CLARIN infrastructure

 • Type C Centre – this type of institution collaborates with the infrastructure by sharing and providing certain resource descriptions – types of metadata

 • Type K Centre – this type of institution is known as Knowledge Sharing Centre and is responsible for promoting knowledge about the activities of the infrastructure; for forming a network of specialist teams supporting specific research projects; type K Centres are places where users can report a problem with the operation of the infrastructure, receive professional help as well as make enquiries regarding the use of the infrastructure

The structure of the Polish node

 • The Language Technology Center (Polish CLARIN node) operates at the Wrocław University of Science and Technology. It provides registered users with free access to language tools and resources made available both in Poland and in CLARIN centers of other member countries.

 • The Center's most important function is to maintain and provide access to IT tools (software), data resources and machines equipped with adequate computing power. The above components constitute the basic infrastructure necessary for language processing; these components are provided and developed by all units of the CLARIN-PL consortium.

Certification of CLARIN centers follows strict guidelines and standards. Our center has the following statuses:

b-center-label Type B Center

we have the technical infrastructure to ensure the operation of word processing services.

view CLARIN-PL B Center certificate view Core Trust Seal certificate for our D-space repository
k-center-label Type K Center - PolLinguaTec

we provide content support and technical assistance from highly qualified professionals.

cview PolLinguaTec - CLARIN K Centre certificate more information  

In addition, as the only center in the entire CLARIN ERIC consortium, we have taken an initiative to start working with companies investing in artificial intelligence.
more information

CLARIN-PL Programme Board

The Board was established in accordance with the recommendation of the Ministry of Science and Higher Education and is advisory in nature. Its task is to identify new directions for CLARIN-PL research and to assess the current state of the infrastructure from the perspective of applications in the humanities and social sciences.

Membership of the Board:

 • dr Grzegorz Bryda (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (Uniwersytet SWPS; Instytut Języka Polskiego PAN)
 • dr hab. Katarzyna Klessa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • prof. dr hab. Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, prof. UW (Instytut Psychologii PAN)
 • dr hab. Marek Troszyński, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

Financing

The CLARIN project was launched thanks to the financial support of the European Commission and is now fully funded by the member countries. In the case of Poland, the Ministry of Education and Science is the administrative body financing the activities of the CLARIN-PL Language Technology Centre.

The use of the CLARIN infrastructure is free of charge for research and teaching purposes.

CLARIN-PL

The project is funded under Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, nr POIR.04.02.00-00C002/19, „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna”. (the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, Priority IV: Increasing scientific and research potential, Measure 4.2: Development of modern research infrastructure of the science sector, No. POIR.04.02.00-00C002/19, "CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure.") The funding is aimed at providing the Polish scientific and business communities with tools, resources and services for natural language processing at a global, competitive level.

„Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” (the "Support for the participation of Polish scientific teams in international research infrastructure projects") program, funded by the Ministry of Education and Science, finances CLARIN-PL activities for non-commercial, research needs.